OLSZTYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

 1. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z,
 2. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z,
 3. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z,
 4. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41.20.Z,
 5. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z,
 6. przygotowanie terenu pod budowę - PKD 43.12.Z,
 7. wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z,
 8. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z,
 9. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - PKD 43.29. Z,
 10. tynkowanie - PKD 43.31.Z,
 11. zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z,
 12. posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian - PKD 43.33.Z,
 13. malowanie i szklenie - PKD 43.34.Z,
 14. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 43.39.Z,
 15. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - PKD 43.91.Z,
 16. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 43.99.Z.