OLSZTYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Nazwa: Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: 10-123 Olsztyn ulica Grunwaldzka 21A

Numer REGON: 510682803
Numer NIP: 739-29-09-328
Numer PKD: 6820Z
Numer KRS: 0000012322
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego