ZGŁOSZENIA AWARII:

Biuro OTBS:   (89) 52-41-505, (89) 52-41-522  (w poniedziałki - 800 - 1600, od wtorku do piątku - 715 - 1515)

 

W dni wolne od pracy oraz w dni robocze po godzinach pracy biura:

  • POGOTOWIE TECHNICZNE - ZIBMAR - 508 501 837
  • POGOTOWIE ENERGETYCZNE (awarie poza budynkiem) - 991
  • POGOTOWIE GAZOWE - 992
  • POGOTOWIE WOD-KAN (awarie poza budynkiem) - 994
  • POGOTOWIE MPEC - 993
  • NUMER ALARMOWY - 112
  • POGOTOWIE RATUNKOWE - 999
  • POLICJA - 997
  • STRAŻ POŻARNA - 998
  • STRAŻ MIEJSKA - 986