Jak wyposażone są mieszkania przekazywane najemcom?

Mieszkania są wykończone "pod klucz" tj. lokale wyposażone są w biały montaż, glazurę, panele. Mieszkania budowane są w technologii energooszczędnej, są w pełni opomiarowane.


W jaki sposób przydzielane są mieszkania?

Mieszkania w zasobach Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zasiedlane są wg listy sporządzonej przez Komisję Mieszkaniową zgodnie z kolejnością umieszczania na liście podstawowej. W przypadku zwolnienia się mieszkania z tzw. rotacji uruchamiana jest lista rezerwowa przyszłych najemców zgodna z kategorią danego mieszkania.


Stawki czynszu w zasobach OTBS Sp. z o.o..

Koszt wynajmu mieszkania od dnia 01.07.2020 r. wynosi 12,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania. Stawka czynszu uchwalana jest przez Zgromadzenie Wspólników Spółki po przeprowadzonej kalkulacji czynszu.

Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej  lokalu mieszkalnego w zasobach towarzystwa ustalana jest zgodnie z art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 26.10.1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2195), który mówi iż stawka czynszu w skali roku nie może być większa niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu.


Podstawy prawne

  1. Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2195).
  2. Ustawa o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1234)

Kto decyduje o przydziale mieszkania?

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki powoływana jest Komisja Mieszkaniowa, której zadaniem jest: rozpatrzenie wniosków złożonych na dana inwestycję osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w zasobach OTBS Sp. z o.o. oraz utworzenie listy podstawowej oraz rezerwowej wnioskodawców na zawarcie umowy o najem lokali.


Koszty związane z przydziałem mieszkania?

Zgodnie z Ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, osoba fizyczna może zawrzeć umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą. Kwota partycypacji nie może przekraczać 30% kosztów budowy lokalu.

Ponadto przed zasiedleniem pobierana jest kwota kaucji zabezpieczająca pokrycie należności z tytułu najmu w przypadku rezygnacji z lokalu. zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie Gminy  i o zmianie kodeksu cywilnego, kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal (np. 44 m2 x 12,00 zł/m2 czynsz x 12 m-cy = 6 336,00 zł)


Jakie mieszkania na wynajem posiada w ofercie OTBS Sp. z o.o.?

W ramach danej inwestycji budowane są mieszkania 2,3 pokojowe- z aneksami kuchennymi o metrażach od 30-55m2 .


Jak zaoszczędzić energię cieplną w okresie zimy i nie marznąć przy tym?

Pamiętajmy, iż oszczędzanie energii cieplnej rozpoczyna się od momentu prawidłowego wietrzenia. Poniżej zamieszczamy kilka cennych wskazówek:

Wentylacja stanowi bardzo istotny element utrzymania mikroklimatu w lokalu.  Polecany sposób wietrzenia: krótki i intensywny tzn. należy spowodować przeciąg, otwierając szeroko okna, przez krótki czas! W ten sposób ciepło pozostające w naszym mieszkaniu w ścianach i meblach ułatwi ogrzanie świeżego powietrza, które napłynęło w trakcie intensywnego wietrzenia. W czasie intensywnego wietrzenia nie zapomnijmy o zakręceniu zaworów termostatycznych.

Temperatura pomieszczeń winna być regulowana w zależności od potrzeb . W okresie jesienno zimowym normatywna temperatura pomieszczeń winna wynosić 20oC przy wilgotności względnej 45%-55%. Za pomocą odpowiedniego nastawienia zaworów termostatycznych osiągamy żądaną temperaturę. Ustawienie zaworów termostatycznych należy zmieniać w zależności od zapotrzebowania. Należy obniżyć temperaturę w pomieszczeniach np. w nocy, jeśli nie korzystamy z pomieszczeń, jeśli wietrzymy lub jest nam za gorąco. Nie należy wychładzać całkowicie pomieszczeń gdyż ponowne nagrzanie pobiera więcej energii.

Grzejniki powinny być odsłonięte, nie należy  utrudniać oddawania ciepła przez grzejniki. Nie zastawiać grzejników meblami, nie zasłaniać zasłonami i firankami, nie należy także suszyć prania na grzejnikach.

Utrzymanie odpowiedniej wilgotność powietrza w pomieszczeniach oznacza dobre samopoczucie.