Lp.

Tytuł ogłoszenia

Numer ogłoszenia

Uwagi

 17

Zakup licencji i wdrożenie programu elektronicznego obiegu informacji i dokumentów

 OTBS/17/DO/2020  
16

Remont mieszkania przy ulicy Złotej 10 m.31 w Olsztynie

OTBS/DT/16/2020  
15

Remont mieszkania przy ulicy Złotej 9 m.15 w Olsztynie

OTBS/DT/15/2020  
14

Dostawa art. biurowych w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021

 OTBS/DO/14/2020  
13

Usługi z zakresu medycyny pracy

OTBS/DO/13/2020  
12

Remont mieszkania przy ulicy Bałtyckiej 7 w Olsztynie

OTBS/DT/12/2020

 

Rozstrzygnięto

Wykonawca:

Stone4You Grzegorz Zamiara

 

11

Dostawa oraz montaż kompletu mebli biurowych

OTBS/DA/11/2020

 Rozstrzygnięto

Wykonawca

PPHU Tomasz Bałazy

10

Remont mieszkania przy ulicy Pomorskiej 11/19 w Olsztynie

OTBS/DT/10/2020  

Rozstrzygnięto

Wykonawca:

Stone4You Grzegorz Zamiara

9

Wykonanie opracowań w celu likwidacji studni zlokalizowanej na działce nr 249/2 obr. 59 przy ul. Zientary-Malewskiej w Olsztynie

 

OTBS/DT/9/2020

Rozstrzygnięto

Wykonawca:

GEO-OPTIMA

Sławomir Gawałko

 
8

Remont mieszkania przy ulicy Złota 6/10 w Olsztynie

OTBS/DT/8/2020

 Rozstrzygnięto

Wykonawca:

"RO-LEX" Korsze

 
7

Remont mieszkania przy ulicy Złota 6/3 w Olsztynie

OTBS/DT/7/2020

Rozstrzygnięto

Wykonawca:

Stone4You Grzegorz Zamiara


 
6

Remont mieszkania przy ulicy Złota 6/3 w Olsztynie

OTBS/DT/6/2020  Unieważniono postępowanie
5

Naprawa i wymiana elementów placów zabaw na zasobach OTBS Sp. z o.o. 

OTBS/DT/5/2020

 Rozstrzygnięto

Wykonawca:

Novum Sp. z o.o.

 
4

Naprawa i wymiana elementów placów zabaw na zasobach OTBS Sp. z o.o. 

OTBS/DT/4/2020

 Rozstrzygnięto

Wykonawca:

Novum Sp. z o.o.

 
3

Naprawa elementów elewacji budynków przy ulicy Złotej 6,8 i 10 w Olsztynie

OTBS/DT/3/2020  
2

Remont mieszkania przy ulicy Pomorskiej 17/11 w Olsztynie

OTBS/DT/2/2020

 Rozstrzygnięto

Wykonawca:

Stone4You Grzegorz Zamiara

 
1

Usunięcie 1 szt. drzewa z gat. świerk pospolity o obwodzie pnia na wys. 130 cm – 140 cm oraz cięcia sanitarne 6 szt. lip drobnolistnych, 1 szt. klonu pospolitego rosnących przy ul. Kuronia w Olsztynie (dz. ew. 1/126)

OTBS/DA/1/2020

 Rozstrzygnięto

Wykonawca:

"Alpinbud" Grzegorz Janiszewski Olsztyn