O NABÓR NA STANOWISKO
INSPEKTORA NADZORU DS. BUDOWLANYCH


I. LICZBA ETATÓW: 1 etat
II. KWALIFIKACJE NIEZBĘDNE :
1. Wykształcenie wyższe kierunkowe- inżynier budownictwa lądowego
2. Uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń
3. Znajomość ustawy prawo budowlane
4. Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
5. Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
6. Znajomość ustawy o własności lokali
7. Praktyczna znajomość programu kosztorysowego Norma
III. KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI DODATKOWE :
1. Praktyczna znajomość zagadnień związanych z techniczną obsługą obiektów budowlanych
2. Minimum 5 letni staż pracy po uzyskaniu uprawnień budowlanych bez ograniczeń.
3. Prawo jazdy kat. B
IV. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA :
1. List motywacyjny
2. C.V.
3. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy
5. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
6. Oświadczenie o niekaralności
7. Oświadczenie stwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku
V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki w sekretariacie
do 29 stycznia 2021 r. lub pocztą na adres OTBS Sp. z o.o., 10-123 Olsztyn
ul. Grunwaldzka 21A. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
VI. INNE INFORMACJE
Kandydaci zakwalifikowani zostaną zaproszeni na rozmowę wstępną.
Dodatkowe informacje tel. 89 524 15 00

OGŁOSZENIE WRAZ Z OŚWIADCZENIEM RODO DO POBRANIA