O G Ł O S Z E N I E

 

         Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  z siedzibą w Olsztynie jako Wynajmujący zaprasza oferentów do składania pisemnych ofert na najem miejsc parkingowych w hali garażowej przy  ul. Sienkiewicza 11A w Olsztynie w trybie publicznego przetargu.:

 

NUMER MIEJSCA PARKINGOWEGO

POWIERZCHNIA  [ m2 ]

7.

23,91

10.

20,09

11.

20,09

14.

20,09

15.

20,09

17.

15,45

18.

21,12

19.

22,12

21.

16,97

22.

16,97

27.

13,23

 

Szczegółowe informacje odnośnie regulaminu oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Olsztyńskiego TBS Sp. z o. o. przy                  
ul. Grunwaldzkiej 21A lub telefonicznie 89 524-15-03 lub na stronach internetowych www.otbs.olsztyn.pl lub www.bip.otbs.olsztyn.pl

 

         Oferty w zamkniętych kopertach z nazwiskiem oferenta  i oznakowanej jako “OFERTA NA NAJEM MIEJSCA PARKINGOWEGO” należy przesłać lub złożyć w siedzibie Wynajmującego: OTBS Sp. z o. o. w Olsztynie ul. Grunwaldzka 21A, pok.101 (sekretariat) w terminie do dnia 19.07.2019 r. do godz. 1000.

Oferty złożone po terminie nie będą przez Wynajmującego rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2019 r.  o godz. 1015 w siedzibie Spółki.

 

W niniejszym przetargu przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie mają zastosowania.

 

REGULAMIN

FORMULARZ

OŚWIADCZENIE NAJEMCY

UMOWA NAJMU MIEJSCA PARKINGOWEGO

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z KLAUZULĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 


 

O G Ł O S Z E N I E

 

        Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie jako Wynajmujący zaprasza oferentów do składania pisemnych ofert na najem garażu położonego w Olsztynie przy:

 

  1. Pomorskiej 12:
  • boks nr 4 15,64 m2

 

w trybie publicznego przetargu.

 

Szczegółowe informacje odnośnie regulaminu oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Olsztyńskiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Grunwaldzkiej 21A lub telefonicznie 89 524-15-03 lub na stronach internetowych www.otbs.olsztyn.pl, www.bip.otbs.olsztyn.pl

        Oferty w zamkniętych kopertach z nazwiskiem oferentai oznakowanej jako “OFERTA NA NAJEM GARAŻU”-  boks nr 4 przy ul. Pomorskiej 12 należy przesłać lub złożyć w siedzibie Wynajmującego OTBS Sp. z o.o. w Olsztynie ul. Grunwaldzka 21A, pok.101 (sekretariat) w terminie do dnia 19.07.2019 r. do godz. 1000.

Oferty złożone po terminie nie będą przez Wynajmującego rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2019 r. o godz. 1030  w siedzibie Spółki.

 

W niniejszym przetargu przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie mają zastosowania.

 

REGULAMIN

FORMULARZ

OŚWIADCZENIE NAJEMCY

UMOWA NAJMU GARAŻU

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z KLAUZULĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH