Poniżej znajdują się oświadczenia o ilości osób zamieszkałych w lokalu, które w przypadku zmian należy złożyć do OTBS, pok. 104.