Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  od 1 lipca 2013 r. nastąpiły zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Na jej podstawie Rada Miasta Olsztyna podjęła uchwałę o metodzie naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych. Podstawą decyzji Rady były badania opinii mieszkańców, którzy większością głosów (59%), jako najwłaściwszą metodę wskazali naliczanie opłat od osoby.

Wszelkie informacje dotyczące zasad przyjętych w Olsztynie znajdują się na stronie internetowej www.czysty.olsztyn.eu

Poniżej znajdują się oświadczenia o ilości osób zamieszkałych w lokalu, które w przypadku zmian należy złożyć do OTBS, pok. 104.