Lp.

Tytuł ogłoszenia

Numer ogłoszenia

Uwagi

15

Sprzedaż i dostawa artykułów biurowych wg wykazu z załącznika do zapytania ofertowego

OTBS/DO-2/2018  
14

Obsługa informatyczna Spółki w miejscu Zamawiającego

OTBS/DO-1/2018  
13

Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia, polegających na prowadzeniu nadzoru systemu alarmowego zainstalowanego w obiekcie przy ulicy

Grunwaldzkiej 21A w Olsztynie

OTBS/DA-1/2018  
12

Remont mieszkania przy ulicy 

Żurawiej 26/24 w Olsztynie

OTBS/DT-12/2018

ROZSTRZYGNIĘTO

wykonawca:

Stone 4 You Grzegorz Zamiara

11

Remont mieszkania przy ulicy 

Pomorskiej 18/19 w Olsztynie

OTBS/DT-11/2018  

ROZSTRZYGNIĘTO

wykonawca:

Stone 4 You Grzegorz Zamiara

 

10

Remont mieszkania przy ulicy 

Żurawiej 26A/39 w Olsztynie

OTBS/DT-10/2018  

ROZSTRZYGNIĘTO

wykonawca:

Stone 4 You Grzegorz Zamiara

 

9

Wykonanie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej na potrzeby sprzedaży na wolnym rynku.

Nieruchomości:

-Nieruchomość zabudowana o numerze działki  1/164, obręb 31

-Nieruchomość zabudowana o numerze działki  1/125, obręb 31

-Nieruchomości niezabudowane o numerach działek  1/126, 1/162, obręb 31

-Nieruchomości niezabudowane o numerach działek  1/165, 1/129, obręb 31

OTBS/DT-9/2018

ROZSTRZYGNIĘTO

wykonawca:

FAKTOR Sp. z o.o.