Lp.

Tytuł ogłoszenia

Numer ogłoszenia

Uwagi

5

Remont mieszkania przy ulicy Pomorskiej 10/6 w Olsztynie

OTBS/DT-5/2018  
4

Wykonanie nowego ogrodzenia wokół placu zabaw przy ulicy Złotej 6,8,10 w Olsztynie

OTBS/DT-4/2018  
3

Remont mieszkania przy ulicy Pomorskiej 10/6 w Olsztynie

OTBS/DT-3/2018  UNIEWAŻNIONO
2

Remont mieszkania przy ulicy Złotej 11/19 w Olsztynie

OTBS/DT-2/2018  
1

Wykonanie nowego ogrodzenia wokół placu zabaw przy ulicy Złotej 6,8,10 w Olsztynie

OTBS/DT-1/2018 Przetarg nie rozstrzygnięty. Żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów formalnych.