Lp.

Tytuł ogłoszenia

Numer ogłoszenia

Uwagi

8

Bieżąca kompleksowa obsługa serwisowa i konserwacyjna kotłowni gazowych wraz z przeglądem technicznym instalacji gazowych w nieruchomościach OTBS:

- Bałtycka 5, 7

- Gałczyńskiego 66, 68, 72, 76

- Żurawia 26, 26A

OTBS/DT-8/2018  
7

Remont mieszkania przy ulicy Pomorskiej 10/18 w Olsztynie

OTBS/DT-7/2018  

 ROZSTRZYGNIĘTO

wykonawca: PHU GRYF

Mariusz Barbachowski

6

Wykonanie nowego ogrodzenia wokół placu zabaw przy ulicy Złotej 6,8,10 w Olsztynie

OTBS/DT-6/2018

 ROZSTRZYGNIĘTO

wykonawca:

ZPW METAL

Zbigniew Kieroński

5

Remont mieszkania przy ulicy Pomorskiej 10/6 w Olsztynie

OTBS/DT-5/2018  

 ROZSTRZYGNIĘTO

wykonawca: STONE 4 YOU Grzegorz Zamiara

4

Wykonanie nowego ogrodzenia wokół placu zabaw przy ulicy Złotej 6,8,10 w Olsztynie

OTBS/DT-4/2018  Przetarg nie rozstrzygnięty. Żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów formalnych.
3

Remont mieszkania przy ulicy Pomorskiej 10/6 w Olsztynie

OTBS/DT-3/2018  UNIEWAŻNIONO
2

Remont mieszkania przy ulicy Złotej 11/19 w Olsztynie

OTBS/DT-2/2018

 ROZSTRZYGNIĘTO

wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane MARYBUD Marianna Kwiatkowska

1

Wykonanie nowego ogrodzenia wokół placu zabaw przy ulicy Złotej 6,8,10 w Olsztynie

OTBS/DT-1/2018 Przetarg nie rozstrzygnięty. Żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów formalnych.