Lp.

Tytuł ogłoszenia

Numer ogłoszenia

Dodatkowe informacje

4

Remont powierzchni płyt balkonowych w budynku przy ulicy Gałczyńskiego 76, Bałtyckiej 5b, Bałtyckiej 5c w Olsztynie.

Załączniki:

P/4/DT/2018

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Termin składania ofert: 23.08.2018 r. do godz.15.15

Termin otwarcia ofert: 24.08.2018 r. o godz. 9.00

Wadium:

Zadanie 2- 2 500 zł

Zadanie 3- 1 500 zł

Zadanie 4- 1 500 zł

3

Remont powierzchni płyt balkonowych w budynku przy ulicy Pomorskiej 17, Gałczyńskiego 76, Bałtyckiej 5b, Bałtyckiej 5c w Olsztynie.

Załączniki:

P/3/DT/2018

ROZSTRZYGNIĘTO

Zadanie 1

WYKONAWCA:

Mariusz Wojciech Barbachowski P.H.U. Gryf

2

Remont powierzchni płyt balkonowych w budynku przy ulicy Pomorskiej 17, Gałczyńskiego 76, Bałtyckiej 5b, Bałtyckiej 5c w Olsztynie.

 Załączniki:

P/2/DT/2018 UNIEWAŻNIONO 
1

Remont powierzchni płyt balkonowych w budynku przy ulicy Pomorskiej 17, Gałczyńskiego 76, Bałtyckiej 5b, Bałtyckiej 5c w Olsztynie.

 Załączniki:

P/1/DT/2018

 

UNIEWAŻNIONO