Zgłoszenie ilości osób zamieszkujących w lokalu

 

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  od 1 lipca 2013 r. nastąpiły zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Na jej podstawie Rada Miasta Olsztyna podjęła uchwałę o metodzie naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych. Podstawą decyzji Rady były badania opinii mieszkańców, którzy większością głosów (59%), jako najwłaściwszą metodę wskazali naliczanie opłat od osoby.

 Ogłoszenia

Informacje, dotyczące zasad utrzymania porządku w Gminie Olsztynznajdują się na stronie internetowej www.czysty.olsztyn.eu

Poniżej znajdują się oświadczenia o ilości osób zamieszkałych w lokalu, które w przypadku zmian należy złożyć do OTBS, pok. 104.

Oświadczenie najemcy OTBS

Oświadczenie właściciela

 Zastępstwo Inwestycyjne


OTBS Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie zastępstwa inwestycyjnego oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru. Posiadamy duże doświadczenie w tej dziedzinie zdobyte na własnych budowach oraz odpowiednio wyspecjalizowaną kadrę. Szczegóły oferty są każdorazowo ustalane indywidualnie.