Deklaracja o dochodach za 2016

 

Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przypomina o obowiązku złożenia deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz  informowaniu OTBS Sp. z o.o. w przypadku uzyskania tytułu prawnego do innego mieszkania.

Deklaracje powinny być składane przez najemcę co dwa lata do 31 maja danego roku.

(W roku 2017 deklaracje składają mieszkańcy ulicy Bałtyckiej, Złotej i Żurawiej. Deklarację można wysłać pocztą lub przynieść osobiście do Biura OTBS Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 21A - pok. 104 I piętro). Do deklaracji należy dołączyć kopię zeznania podatkowego za 2016 r. Wypełnioną deklarację wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby OTBS Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 21A.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2071).

Jednocześnie prosimy o podanie aktualnego numeru telefonu (w górnej części „Deklaracji”), niezbędnego do celów administracyjnych.

 

DRUK DEKLARACJI O WYSOKOŚCI DOCHODU ZA 2016 DO POBRANIA