Deklaracja o dochodach za 2017

 

Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przypomina o obowiązku złożenia deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz  informowaniu OTBS Sp. z o.o. w przypadku uzyskania tytułu prawnego do innego mieszkania.

Deklaracje powinny być składane przez najemcę co dwa lata do 31 maja danego roku.

(W roku 2018 deklaracje składają mieszkańcy ulicy Królowej Jadwigi, Gałczyńskiego, Pomorskiej i Sienkiewicza. Deklarację można wysłać pocztą lub przynieść osobiście do Biura OTBS Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 21A - pok. 104 I piętro). Do deklaracji należy dołączyć kopię zeznania podatkowego za 2017 r. Wypełnioną deklarację wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby OTBS Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 21A.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 79 ).

Jednocześnie prosimy o podanie aktualnego numeru telefonu (w górnej części „Deklaracji”), niezbędnego do celów administracyjnych.

 

DRUK DEKLARACJI O WYSOKOŚCI DOCHODU ZA 2017 DO POBRANIA